Köse, E. (2014), Sessizliği söylemek: Dindar kadın edebiyatı, cinsiyet ve beden , Vol. 337 , Iletiısim , Istanbul .